dr inż. Bartosz Soroczyński

Prezes Zarządu

Bartosz Soroczyński posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu, sprzedaży, finansach i rynkach kapitałowych. Bezpośrednio zaangażowany w kilkadziesiąt projektów, w skali globalnej, w tym w największe wdrożenia w Polsce, Rosji, Afryce, Bliskim Wschodzie, Europie i Azji.

Wcześniej Wiceprezes w firmie Philips Lighting, Dyrektor Generalny Oracle w Polsce i wieloletni globalny dyrektor w firmie IBM.

Doktor ekonomii, absolwent Harvard Business School i Politechniki Wrocławskiej.

Alicja Lewandowska

Partner Zarządzający

Dyrektor Finansowy z ponad 17 letnim doświadczeniem o profilu koncentrującym się na strategicznym dopasowaniu modelu finansowego do ponadprzeciętnego rozwoju organizacji. Doświadczenie zdobywała w dużych międzynarodowych korporacjach o zasięgu globalnym. Była tam odpowiedzialna w pełnym zakresie dla obszaru finansów przede wszystkim za nadzór nad projektami o bardzo trudnej specyfice i poziomie złożoności przychodów i kosztów – były to duże projekty budowlane w sektorach energetyki, kubatury i infrastruktury.

Posiada udokumentowaną historię zarządzania zmianami i restrukturyzacji dużych (Eurovia Polska S.A. obroty na poziomie 1,5 mld PLN; Region około 500-600 mln PLN) i średnich przedsiębiorstw. Jest ekspertem w obszarze organizacji procesów biznesowych i inżynierii ekonomicznej.

Hubert Maciąg

Partner

Prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie. W swojej praktyce zajmuje się prawną obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, fuzji i przejęć, a także rozwiązywania sporów i procesów sądowych. Jego kancelaria prowadzi bieżącą obsługę spółek m. in. z sektora handlu surowcami energetycznymi, budowlanego i logistycznego, ale także z branży fitness czy produkcji biżuterii.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie na kierunku prawo.

Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu i Rzeszowie. W latach 2006 - 2009 aplikant sądowy.

Odbywał również aplikację adwokacką. Złożył egzamin sędziowski. W roku 2010 uzyskał wpis na listę adwokatów.

Hubert Maciąg angażuje się jako inwestor i doradca w projekty biznesowe, dzięki czemu jest nie tylko ekspertem w swojej dziecinie, ale Partnerem do dyskusji w zakresie prowadzenia biznesu.

Jarek Jarosz

Dyrektor

Jarek Jarosz posiada ponad 20 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

W grupie PGK odpowiada za obrót nieruchomościami, komercjalizację powierzchni biurowych, projekty logistyczne i przemysłowe oraz projekty specjalne (m.in. farmy wiatrowe, akademiki, szpitale).

Reprezentuje Międzynarodowe Stowarzyszenia Biznesu, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, deweloperów oraz osoby fizyczne i prawne inwestujące na rynku nieruchomości.

 

Michał Zdyb

Dyrektor

Zajmuje się podatkami od 2002 roku. Prowadzi dział zajmujący się kompleksowym doradztwem podatkowym, optymalizacją podatkową oraz zapewnieniem bezpieczeństwa podatkowego Klientom.

Prowadzi również szkolenia z zakresu podatków i jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu międzynarodowych strategii podatkowych.

Jest autorem dwóch książek o tematyce podatkowej oraz ponad 100 artkułów w prasie fachowej.