W ramach pozyskiwania i strukturyzowania finansowania nasza oferta obejmuje:

- Pomoc przy wyborze formy finansowania,

- Pozyskiwanie finansowania w ramach transakcji M&A oraz IPO,

- Project finance – pozyskanie finansowania dla projektów inwestycyjnych,

- Transakcje wykupów lewarowanych LMBO, LBO oraz MBO,

- Pozyskiwanie kapitału od funduszy typu private equity i venture capital (private placement),

- Pozyskiwanie finansowania dłużnego oraz typu Mezzanine.

Pozyskiwanie kapitału

- Reprezentowanie Spółki w rozmowach z Bankami, w tym uczestnictwo w negocjacjach i spotkaniach z Bankami, 

- Wsparcie w negocjacji oczekiwanych warunków finansowania Spółki, 

- Koordynowanie prac i prawidłowości działań Grupy Projektowej,

- Zapewnienie udziału przedstawicieli Spółki w podejmowaniu decyzji w zakresie struktury finansowania, procesu podejmowania decyzji kredytowej oraz negocjacjach wiążących warunków finansowania,

- Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji i przepływu informacji,

- Pozyskiwanie oraz gromadzenie materiałów i dokumentacji niezbędnych do strukturyzacji finansowania,

- Weryfikacja, ewentualne zgłaszanie uwag oraz zmian w dokumentacji wymaganej przez banki.

Zakres prac

Rozwój każdego biznesu uzależniony jest od dostępu do kapitału. Środki na sfinansowanie projektu inwestycyjnego można pozyskiwać z różnych źródeł. Mogą to być tradycyjne instrumenty dłużne (kredyty, pożyczki, obligacje), formy kapitałowe (emisja akcji, venture capital) oraz instrumenty pośrednie (finansowanie Mezzanine). Pozyskanie kapitału wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szczegółowej oceny podmiotu mającego być przedmiotem inwestycji.

Rozwój biznesu