Etapy procesu pozyskania finansowania bankowego

1.     Wstępna rozmowa (Klient, PGK)

2.     Podpisanie umowy o zachowaniu poufności - NDA (Klient, PGK)

3.     Uzyskanie danych podstawowych o sytuacji Klienta (w tym dane finansowe) i zapotrzebowaniu na finansowanie (Klient, PGK)

4.     Analiza możliwych rozwiązań bankowych (PGK)

5.     Podpisanie umowy o współpracy (Klient, PGK)

6.     Zapytania wstępne do banków (PGK, banki)

7.     Spotkania z bankami (PGK, banki)

8.     Wybór banków do procedowania wniosku kredytowego (Klient, PGK)

9.     Koordynacja procesu przygotowawczego do pozyskania kredytu w wybranych bankach (PGK, klient, banki)

10.  Pomoc w wyborze optymalnej oferty (Klient, PGK)

11.  Umowa Klienta z bankiem (Klient, bank)

12.  Finalizacja działań, przelew środków finansowych na konto Klienta (Klient, bank)

13.  Kontakt po transakcji (Klient, PGK)