Zakres usług

 §  Fuzje i Akwizycje (M&A)

 §  Obrót Nieruchomościami

 §  Inwestycje Zagraniczne (FDI)

 §  Ekspansja Międzynarodowa

 §  Nadzór Właścicielski

 §  Podatki Międzynarodowe

 §  Restrukturyzacje

 §  Zarządzanie Kryzysowe

 §  Bezpieczeństwo Korporacyjne