Witamy w PGK!

Naszą działalnością podstawową są projekty doradcze, rozwój biznesu i sprzedaży, ekspansja międzynarodowa, strukturyzacja finansowania (banki, fundusze, inwestorzy), Interim-CFO, transformacja przedsiębiorstw oraz usługi nadzoru właścicielskiego. W portfelu naszej firmy znajduje się także kilkadziesiąt komercyjnych projektów nieruchomościowych na terenie Polski i wybranych lokalizacji inwestycyjnych na świecie (m.in. obrót gruntami, biurowce, logistyka, przemysł, akademiki, parki handlowe, a także projekty deweloperskie w branży mieszkaniowej).

Kluczową usługą naszej firmy jest rozwój biznesu i sprzedaży, na przykład dla małych i średnich przedsiębiorstw,  rozumiany jako pozyskiwanie projektów i zleceń dla naszych Klientów, budowa umów partnerskich i aliansów strategicznych, organizowanie, reprezentacja i koordynowanie spotkań biznesowych, analiza konkurencji, tworzenie unikalnej strategii wyróżniania się i funkcjonowania na rynku oraz badania rynku polskiego i międzynarodowego. Wykorzystujemy przy tym rozwijaną od ponad 20 lat sieć relacji biznesowych i publicznych.

Innym ciekawym przykładem świadczonych przez nas usług jest Interim-CFO, który koordynuje komunikację – w postaci raportowania zarządczego – pomiędzy księgowością a właścicielem spółki / zarządem, reprezentuje spółkę przed bankami i inwestorami, wspiera planowanie podatkowe, zarządzanie płynnością oraz podejmowanie strategicznych decyzji rozwojowych i inwestycyjnych dla spółki.

Celem wielu naszych działań i spotkań jest nawiązywanie i umacnianie relacji biznesowych, identyfikacja wspólnych projektów oraz budowanie nowych aliansów i umów partnerskich. Od 15 lat organizujemy Spotkania VIP – Spotkanie VIP na Kongresie 590, od 10 lat Spotkania VIP w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy, Spotkania VIP w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz wiele innych, cyklicznych spotkań i mikserów biznesowych.

Polska Grupa Konsultingowa pokazuje Właścicielom i Prezesom firm, jak więcej zarabiać, wspiera ich w zakresie pozyskania finansowania, pomaga wdrożyć transformacje, prowadzi nadzór właścicielski, którego celem jest budowanie wartości Spółki dla Właścicieli, dla samej spółki, dla pracowników, dla kontrahentów.